Fasadevask

Fasadevask/Fasadevask

Fasadevask


En ren fasade gir ikke bare et estetisk godt inntrykk, den gjør også at vedlikeholdsintervallene blir lengre. Dette sparer kostnader! En riktig utført rengjøring fjerner skitt og smuss som holder på fuktigheten og gir grobunn for sopp og evt. råte i trefasader.

Vi bruker ikke høytrykkspyling men vannførende stenger med koster tilpasset fasaden din.

Vindusvasken er inkludert i fasadenvasken.